Tag Archives: หมอลำ

“หมอลำ” วัฒนธรรมอีสานบ้านเฮา

เทคนิค การเล่น บาคาร่า

หมอลำ เป็นวัฒนธรรมทางภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้หลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ ไม่ว่าจะเป็น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอนลำเพลิน ลำซิ่ง คำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำมารวมกัน นั่นคือ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ทำให้เมื่อนำมารวมกัน จึงหมายถึง ผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองเพลงนั่นเอง เทคนิค การเล่น บาคาร่า ความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมนี้ คงเกิดจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทาน หรือ วรรณคดีที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม โดยเรียกให้ลูกหลานมาฟังกัน ซึ่งจะนั่งเล่าก็คงไม่สนุก จึงต้องยืนขึ้นเล่า แล้วยกไม้ยกมือแสดงท่าทาง เป็นพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก นักรบ เสนา เป็นต้น และเพิ่มความน่าตื่นเต้นด้วยสำเนียงสั้นยาว โดยใช้เสียงสูงต่ำประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุกครึกครื้น ผู้แสดงก็จะต้องมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง […]